VŠECHNY ČLÁNKY

ONDRA VOSTATEK NA PROGRAMU PRO

Národní baseballový program začal rok 2023 Programem PRO, program pro nadějné nadhazovače. Jeho součástí byl i náš Ondra Vostatek. Jak proběhl jeho den?

Dopolední tréninková jednotka byla víceméně opakování předchozího Programu PRO a Czech Talentu, to zahrnuje warm-up podle Ivy Whitten, házecí abecedu a medicine balls.

Jediné, co bylo nové, bylo podrobnější PFP (pitchers fielding practice – polařský trénink pro nadhazovače, pozn. aut.). Po výtečném obědě následoval odpolední trénink, který jsme zahájili stejně jako předchozí. Po warm-upu a rozházení jsme se rozdělili do skupin, se kterými jsme se pohybovali po jednotlivých stanovištích, na kterých jsme se točili každých 20 minut. Na stanovištích jsme například házeli různě těžkými míčky, což mě nejvíce zaujalo, házeli bullpeny, cvičili s gumami, posilovali střed těla a dělali různé mobilizační cviky a na posledním stanovišti byl fielding (polaření, pozn. aut.). Na závěr jsme se vystretchovali a jeli domů.