Sportovní centrum mládeže (SCM) bylo založeno 1.11.2018. SCM je zřízeno při baseballovém a softballovém klubu MINERS KLADNO a vzniká z iniciativy Oddílu MINERS KLADNO a za finanční podpory Středočeského kraje.

Přidruženými kluby v roce 2019 jsou Red Crayfish Rakovník a Piranhas Beroun. V roce 2020 bude přidružený klub Red Crayfish Rakovník.

Cíle a úkoly SCM jsou zejména zabezpečení sportovní přípravy talentované mládeže baseballových a softballových klubů zařazených v programu. Věková kategorie je v rozsahu od 10 do 23let. Součástí odborného vedení sportovní přípravy zařazených sportovců je koordinace činnosti ve spolupracujících baseballových a softballových oddílech. Jedním z cílů je dovést mládež na takovou úroveň, která zajistí její pozvolný přechod do středisek zřizovaných státem pro podporu reprezentace ČR na mezinárodní a světové úrovni. Měřítko z hlediska Středočeského kraje bude na dětské Olympiádě dětí a mládeže, kde se střetnou všechny kraje.

Adresa a fakturační údaje

SPORTOVNÍ CENTRUM MINERS, z.s.
Sportovců 817
272 04 Kladno
IČO: 08286175
Účet: 2901669835/2010

Tréninky listopad - březen

ST 18:30 - 20:00, Městský stadion Sletiště (atletický trénink)
PÁ 16:30 - 18:00, hala BIOS (nadhazovači a catcherové)
PÁ 18:30 - 19:30, hala BIOS (posilovna)
NE 16:00 - 18:00, Atletická hala Sletiště
Fyzioterapeut chodí vždy jednou týdně v neděli, kde má na starosti strečink a péči o hráče.

Tréninky duben - říjen

ST 18:00 - 19:00, hřiště Rozdělov (spodní hřiště) - atletická část
PÁ 16:30 - 18:00, hřiště Rozdělov - nadhazovači a catcherové
NE 10:00 - 11:30, hřiště Rozdělov - pálkařská čáast U11 a U13
NE 11:15 - 13:00, hřiště Rozdělov - pálkařská čáast U15 a U18